فوت چند نفر از ز له زدگان به دلیل سرمازدگی

عبارت فوت چند نفر از ز له زدگان به دلیل سرمازدگی در بین اطلاعات جستجو شده و نتایج با ذکر منبع نمایش داده شده است. با توجه به جمع آوری خودکار اطلاعات از سطح وب و نمایش آن با ذکر منبع لطفا در صورت مشاهده هرگونه تخلف و یا اخبار و مطالب غیر مجاز و یا اعتراض به انتشار مطالب بر روی لینک ‘درخواست حذف’ کلیک نمائید.

اورامانات در مجلس شورای ی گفت: شب گذشته چند نفر در مناطق ز له زده به دلیل سرمازدگی فوت د.
چند تن از ز له زدگان کرمانشاه به علت سرمازدگی فوت شدند مردم پاوه گفت: لازم است رئیس جمهور دستور جامعی دهد تا به مردم مناطق ز له زده کان تحویل داده شود. شهاب نادری مردم پاوه در جلسه علنی امروز (چهارشنبه، 4 بهمن96) طی تذکری شفاهی اظهار کرد: آقای رئیس جمهور! تعادل و توازن منطقه ای را رعایت کنید تا فقیر فقیرتر و غنی غنی تر نشود.وی با بیان اینکه فریادهای ما نمایندگان مجلس حاصل واقعیت مظلومیت ز له زدگان استان کرمانشاه است، ادامه داد: متأسفانه بسیاری ا
اورامانات در مجلس شورای ی مدعی شده است که شب گذشته چند نفر در مناطق ز له زده به دلیل سرمازدگی فوت د. فرمانداران اورامانات، ثلالث باباجانی، جوانرود و روانسر خبر فوت را تکذیب می کنند، اما پدر سارینای دو ساله می گوید فرزندش بر اثر سرمازدگی فوت کرده است.
مردم پاوه گفت: لازم است رئیس جمهور دستور جامعی دهد تا به مردم مناطق ز له زده کان تحویل داده شود. شهاب نادری مردم پاوه در جلسه علنی امروز (چهارشنبه، 4 بهمن96) طی تذکری شفاهی اظهار کرد: آقای رئیس جمهور! تعادل و توازن منطقه ای را رعایت کنید تا فقیر فقیرتر و غنی غنی تر نشود. وی با بیان اینکه فریادهای ما نمایندگان مجلس حاصل واقعیت مظلومیت ز له زدگان استان کرمانشاه است، ادامه داد: متأسفانه بسیاری از مصوبات سفر به مناطق ز له زده کرمانشاه اجرایی نشده اس
مردم پاوه گفت: لازم است رئیس جمهور دستور جامعی دهد تا به مردم مناطق ز له زده کان تحویل داده شود. شهاب نادری مردم پاوه در جلسه علنی امروز (چهارشنبه، 4 بهمن96) طی تذکری شفاهی اظهار کرد: آقای رئیس جمهور! تعادل و توازن منطقه ای را رعایت کنید تا فقیر فقیرتر و غنی غنی تر نشود. وی با بیان اینکه فریادهای ما نمایندگان مجلس حاصل واقعیت مظلومیت ز له زدگان استان کرمانشاه است، ادامه داد: متأسفانه بسیاری از مصوبات سفر به مناطق ز له زده کرمانشاه اجرایی نشده اس
مردم پاوه گفت: لازم است رئیس جمهور دستور جامعی دهد تا به مردم مناطق ز له زده کان تحویل داده شود. شهاب نادری مردم پاوه در جلسه علنی امروز (چهارشنبه، 4 بهمن96) طی تذکری شفاهی اظهار کرد: آقای رئیس جمهور! تعادل و توازن منطقه ای را رعایت کنید تا فقیر فقیرتر و غنی غنی تر نشود.وی با بیان اینکه فریادهای ما نمایندگان مجلس حاصل واقعیت مظلومیت ز له زدگان استان کرمانشاه است، ادامه داد: متأسفانه بسیاری از مصوبات سفر به مناطق ز له زده کرمانشاه اجرایی نشده اس
مردم پاوه گفت: لازم است رئیس جمهور دستور جامعی دهد تا به مردم مناطق ز له زده کان تحویل داده شود. شهاب نادری مردم پاوه در جلسه علنی امروز (چهارشنبه، 4 بهمن96) طی تذکری شفاهی اظهار کرد: آقای رئیس جمهور! تعادل و توازن منطقه ای را رعایت کنید تا فقیر فقیرتر و غنی غنی تر نشود. وی با بیان اینکه فریادهای ما نمایندگان مجلس حاصل واقعیت مظلومیت ز له زدگان استان کرمانشاه است، ادامه داد: متأسفانه بسیاری از مصوبات سفر به مناطق ز له زده کرمانشاه اجرایی نشده اس
مردم پاوه گفت: لازم است رئیس جمهور دستور جامعی دهد تا به مردم مناطق ز له زده کان تحویل داده شود. شهاب نادری مردم پاوه در جلسه علنی امروز (چهارشنبه، 4 بهمن96) طی تذکری شفاهی اظهار کرد: آقای رئیس جمهور! تعادل و توازن منطقه ای را رعایت کنید تا فقیر فقیرتر و غنی غنی تر نشود. وی با بیان اینکه فریادهای ما نمایندگان مجلس حاصل واقعیت مظلومیت ز له زدگان استان کرمانشاه است، ادامه داد: متأسفانه بسیاری از مصوبات سفر به مناطق ز له زده کرمانشاه اجرایی نشده اس
مردم پاوه گفت: لازم است رئیس جمهور دستور جامعی دهد تا به مردم مناطق ز له زده کان تحویل داده شود. شهاب نادری مردم پاوه در جلسه علنی امروز (چهارشنبه، 4 بهمن96) طی تذکری شفاهی اظهار کرد: آقای رئیس جمهور! تعادل و توازن منطقه ای را رعایت کنید تا فقیر فقیرتر و غنی غنی تر نشود.وی با بیان اینکه فریادهای ما نمایندگان مجلس حاصل واقعیت مظلومیت ز له زدگان استان کرمانشاه است، ادامه داد: متأسفانه بسیاری از مصوبات سفر به مناطق ز له زده کرمانشاه اجرایی نشده اس
مردم پاوه گفت: لازم است رئیس جمهور دستور جامعی دهد تا به مردم مناطق ز له زده کان تحویل داده شود. شهاب نادری مردم پاوه در جلسه علنی امروز (چهارشنبه، 4 بهمن96) طی تذکری شفاهی اظهار کرد: آقای رئیس جمهور! تعادل و توازن منطقه ای را رعایت کنید تا فقیر فقیرتر و غنی غنی تر نشود.وی با بیان اینکه فریادهای ما نمایندگان مجلس حاصل واقعیت مظلومیت ز له زدگان استان کرمانشاه است، ادامه داد: متأسفانه بسیاری از مصوبات سفر به مناطق ز له زده کرمانشاه اجرایی نشده اس
مردم پاوه و اورامانات در مجلس مردم ز له زده را جنگ زدگان سابق و سرمازد گان امروز توصیف کرد و گفت: انتظار کمک های بیشتر به مردم آسیب دیده داریم.
مردم پاوه گفت: لازم است رئیس جمهور دستور جامعی دهد تا به مردم مناطق ز له زده کان تحویل داده شود. شهاب نادری مردم پاوه در جلسه علنی امروز (چهارشنبه، 4 بهمن96) طی تذکری شفاهی اظهار کرد: آقای رئیس جمهور! تعادل و توازن منطقه ای را رعایت کنید تا فقیر فقیرتر و غنی غنی تر نشود.وی با بیان اینکه فریادهای ما نمایندگان مجلس حاصل واقعیت مظلومیت ز له زدگان استان کرمانشاه است، ادامه داد: متأسفانه بسیاری از مصوبات سفر به مناطق ز له زده کرمانشاه اجرایی نشده اس
مردم پاوه گفت: لازم است رئیس جمهور دستور جامعی دهد تا به مردم مناطق ز له زده کان تحویل داده شود. شهاب نادری مردم پاوه در جلسه علنی امروز (چهارشنبه، 4 بهمن96) طی تذکری شفاهی اظهار کرد: آقای رئیس جمهور! تعادل و توازن منطقه ای را رعایت کنید تا فقیر فقیرتر و غنی غنی تر نشود.وی با بیان اینکه فریادهای ما نمایندگان مجلس حاصل واقعیت مظلومیت ز له زدگان استان کرمانشاه است، ادامه داد: متأسفانه بسیاری از مصوبات سفر به مناطق ز له زده کرمانشاه اجرایی نشده اس
مردم پاوه گفت: لازم است رئیس جمهور دستور جامعی دهد تا به مردم مناطق ز له زده کان تحویل داده شود. شهاب نادری مردم پاوه در جلسه علنی امروز (چهارشنبه، 4 بهمن96) طی تذکری شفاهی اظهار کرد: آقای رئیس جمهور! تعادل و توازن منطقه ای را رعایت کنید تا فقیر فقیرتر و غنی غنی تر نشود.وی با بیان اینکه فریادهای ما نمایندگان مجلس حاصل واقعیت مظلومیت ز له زدگان استان کرمانشاه است، ادامه داد: متأسفانه بسیاری از مصوبات سفر به مناطق ز له زده کرمانشاه اجرایی نشده اس
فرمانده نیروی زمینی به توزیع 2 هزار و 200 پتو مواد غذایی و چادر بین ز له زدگان اشاره کرد و گفت: در کار ز له زدگان می ماند و آن ها را تنها نمی گذارد.
مردم پاوه گفت: لازم است رئیس جمهور دستور جامعی دهد تا به مردم مناطق ز له زده کان تحویل داده شود. شهاب نادری مردم پاوه در جلسه علنی امروز (چهارشنبه، 4 بهمن96) طی تذکری شفاهی اظهار کرد: آقای رئیس جمهور! تعادل و توازن منطقه ای را رعایت کنید تا فقیر فقیرتر و غنی غنی تر نشود.وی با بیان اینکه فریادهای ما نمایندگان مجلس حاصل واقعیت مظلومیت ز له زدگان استان کرمانشاه است، ادامه داد: متأسفانه بسیاری از مصوبات سفر به مناطق ز له زده کرمانشاه اجرایی نشده اس
علاوه بر کمک های مردمی داخلی به ز له زدگان، بسیاری از ایرانیان خارج از کشور نیز تلاش د تا کمک هایی را برای ز له زدگان جمع آوری کنند. اما شبکه خبری الجزیره گزارش داده کمک های مالی فعالان فضای مجازی در برای ز له زدگان ایران را مسدود کرد.
کمک به ز له زدگان غرب کشور جهاد است و انی که با این مصیبت زدگان همدردی و مساعدت می کنند الله تعالی آفت و بلا رااز آنان دفع می کند.
مردم پاوه گفت: لازم است رئیس جمهور دستور جامعی دهد تا به مردم مناطق ز له زده کان تحویل داده شود. شهاب نادری مردم پاوه در جلسه علنی امروز (چهارشنبه، 4 بهمن96) طی تذکری شفاهی اظهار کرد: آقای رئیس جمهور! تعادل و توازن منطقه ای را رعایت کنید تا فقیر فقیرتر و غنی غنی تر نشود.وی با بیان اینکه فریادهای ما نمایندگان مجلس حاصل واقعیت مظلومیت ز له زدگان استان کرمانشاه است، ادامه داد: متأسفانه بسیاری از مصوبات سفر به مناطق ز له زده کرمانشاه اجرایی نشده اس
معظم انقلاب در جلسه رسیدگی به مشکلات ز له زدگان استان کرمانشاه فرمودند: لازم است تامین مسکن ز له زدگان که بسیار مهم است با مدیریت متمرکز و کار جهادی انجام شود.
رئیس ستاد بحران گفت: اکنون آنچه که ز له زدگان غرب کشور نیاز دارند وسایل گرمازا است.
ایلنا نوشت:دقایقی پیش یک امدادگر نظامی حین امدادرسانی به ز له زدگان روستای کوئیک در استان کرمانشاه به دلیل ایست قلبی جان خود را از دست داد.
بهداشت در سفر خود به کره جنوبی از"یانگوم"به دلیل کمک به ز له زدگان استان کرمانشاه تشکر کرد.
فرمانده کل با تاکید بر این که به خادمی ملت افتخار کرده و بر عهدمان در کمک به ز له زدگان پایبندیم، خاطرنشان کرد: با برنامه ریزی های به عمل آمده، اسکان موقت ز له زدگان روستاهای غرب کشور به زودی آغاز می شود.
جانشین ستاد مدیریت بحران استانداری کرمانشاه یکی از مهمترین نیازهای فعلی ز له زدگان استان را کان و چراغ برقی اعلام کرد و از مردم و خیرین خواست اگر بنا به کمک به ز له زدگان دارند در زمینه تامین این 2 قلم کالا اقدام نمایند.
ز له، بی خانمانی و سرما کم بود، طوفان هم بر مشکلات ز له زدگان غرب کشور اضافه شد. درحالی که پس لرزه های ز له ویرانگر همچنان ادامه دارد، این بار طوفانی ویرانگر مناطق ز له زده را درنوردید تا چادر و حتی برخی کان ها که تنها س ناه ز له زدگان است از بین برود.
تسنیم نوشت: قرارگاه خاتم الانبیا(ص) قرار است ظرف مدت ۴۵ روز از زمان واگذاری اسکان موقت ز له زدگان به این قرارگاه، کار احداث کان برای ز له زدگان را به اتمام برساند و تاکنون توانسته ۲۷۰۰ کان برای آسیب زدگان کرمانشاه بسازد.
مردم س ل ذهاب نسبت به اخبار منتشر شده مبنی بر خودکشی ز له زدگان و مرگ ناشی از سرمازدگی آن ها واکنش نشان داد.
انقلاب در چادرهای اسکان ز له زدگان حضور یافتند و به مردم دلداری دادند.
همشهری آنلاین: معظم انقلاب بعد از بازدید از مناطق ز له زده در جلسه رسیدگی به مشکلات ز له زدگان در جمع مسئولان استانی و محلی و جمعی از فرماندهان نظامی و انتظامی، وظایف مسئولان را در قبال ز له زدگان استان کرمانشاه، بسیار سنگین خواندند.
معاون فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه کرمانشاه از خدمت رسانی این اداره کل به ز له زدگان کرمانشاه خبر داد.
نوزاد 4 ماهه؛ دومین قربانی سرمازدگی در منطقه ز له زده کرمانشاه “محمد” نوزاد 4 ماه دومین قربانی سرمازدگی بعد از “سارینا” دو ساله در منطقه ز له زده در روستای کوئیک صیفوری است که به دلیل سرما و عفونت ریه جان خود را از دست داد. به گزارش خبر ویژه، داستان جان باختن ک ن در پی سرما و […] ادامه مطلب...

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها