پرهیز از بیهوده زیاد نویسی ! ...

پست با عنوان پرهیز از بیهوده زیاد نویسی ! ... از وبلاگ unnamed
در نهایت هیچ چیز با آنچه پشت پلک هایمان نگاریدیم همخوانی نداشت ... . . . . .

اطلاعات

آخرین ارسال ها