دوام زیبایی

پست با عنوان دوام زیبایی از وبلاگ مذهبی-حجاب
سیب ها را زیبا به تصویر کشیدند؛ اولی را کامل پوست گرفتند، طوری که زر به سیاهی کشیده شد. دومی را نصفه نیمه پوست گرفتند و فقط آنجا که پوست نداشت به سیاهی می نمود. سومی را سالم و با پوستی شفاف کنارشان گذاشتند و کوتاه و زیبا نوشتند: پوشیدگی دوامی برای زیبایی ست. علی(ع)

اطلاعات

آخرین ارسال ها