زیباترین پنجره

پست با عنوان زیباترین پنجره از وبلاگ مذهبی-حجاب
بانو!زیباترین پنجره ی دنیا،قاب چادرتوست!وقتی چادرت راکمی روی صورتت می کشی.وباغرور تمام ازانبوه نگاه نامحرمان عبورمیکنی،آنگاه تومیمانی و نور العلی نور.

اطلاعات

آخرین ارسال ها