قسم به فرد وزوج

پست با عنوان قسم به فرد وزوج از وبلاگ عرفان عاشورا
بسم الله الرحمن الرحیم-نظریات شخصی است-قسم به فرد وزوج- از ایات قران – زوج که بین مابه دوتئی ومعروف است- درسبک عرب دوتائئ و بیشتر معنا میدهد- خداوند منان دربیرون از ذات الهی تک است یعنی خداوندی دیگر نیست وداخل ذات هم تک است ذات ترکیبی نیستیک صفت است که همه صفات دارد نه بصورت طبقه بندی شدهمثلا یک گنجه که داخل-ان طبقات باشد- یک معجونی است که نمیشود گفت این نقطه علم است- به قول-حضرت ملا صدارابای اما قابل درک وفهم نیست فرشتگان بخصوص فرشتگان عرشی –ازلی وابدی هستندوایشان بیان میفرماید ازلی وابدی نشانه خداوندی نیست زمان نشان خداوندی نیست که در زمانی نباشد خداوندمنان فرموده است انها من ازلی وابدی خلق ونشانه درخارج که چهار فرشته است که هرکدام کاری خاصی میکنند وبه تنهائی نمیتواند عرش یا مخلوقات را اداره کنند محتاج یکدیگر هستند باز ایشام میفرمایداین دلیل کامل نیست خدای ناقص میتواند باشد ولی انها وابسته خداوند منان هستند- ولی در ذات فرشتگان علم وقدرت دو صفت جدا است- پس درذات هم صفات ترکیبی است- پس مخلوق است- حضرت عیسی علیه السلام- ترکیب اراده الهی توسط حضرت جبرائیل علیه السلام است ووسیله حضرت مریم علیها السلام پس یک موجود ترکیبی شد پس مخلوق است- ت خواسته است از الگو بگیرید ولی الگو غلط است حضرت محمد صلواته الله علیه واله والسلم قبلا بصور ت نور سرمدی درکنار خداوند منان بود-ان نور راهمراه خود دارددریک جسم حلول کرد به صورت نطفه که ان نورا همراه خود دارددیگر در ظاهر در فرش است وحضرت محمد صلواته الله علیه واله السلم یک موجود است-نه دو موجود درحالی حضرت علیه السلام دوموجود است یک موجود درکنار خداوندمنان ویک مو- درنتجه دوموجود است موجود دروی زمین وفرش- وموجودی درعرش- نمیتوان- انهارا یکی دانست- حضرت ادم علیه السلام از تعداد زیادی از عناصر خاکی تشکیل شده است که باروح ارتباط تنگاتنگ دارد- پس مخلوق است- خداوندمنان در تمام خلوقات همکاری دوتائی ی شتر را درموجودات قرارداده است- که این همکاری بسیار پیچیده نشانه مخلوق بودن وخداوندمنان نبودن است یکی از اعجاز های خداوند منان-خون است-درقران فرموده است به حیوانات شیرده حلالگوشت دقت کنید شیر ازکنار ادارعبور میکند ولی شیر سالم است واز کنارخون عبور میکند ولی سالم است انزمان فکر می د- یک لوله شیررابه میاورد ویک لوله خون دران جاری است ویک لوله ادار را حرکت میدهد ولی انها نشرندارند که مواد انها مخلوط شود- درحالیکه اینطور نیست همه درخون جاری هستند ولی مواد بافرویا خنثی نسبت بهم هستند به این معنا که هورمون ها وموادغذائی ازکنار اوره خطرناکترین موادخون عبور میکنند و وارد میشوند و شیررا میسازد یک گرم اوره رابه موش تزریق د بلافاصله مرده است واگر یک گرم ونیم اوره به مغز انسان وارد کنند درجا میمیرد تمام هورمون ه مثلا ال- اچ برای نطفه ساز یا درخون جاری میشود وازکناره اورهرد میشود ودرخون پتاسیم وسدیم واب و مواد دیگر وجودارد بدون انکه انها ت یب ویاترکیب شوند تنها امروز ه به اینتجه رسیدند که درخون پون مثبت ومنفی میتواند وجود پیدا کند- درمردان بیشتر یون مثبت جذب میشود ودرخانم ها بیشتر پون منفی جذب میشود وبیشتراز طریق پوست است که به داخل جسم نفوذ میکندواندکی از راه هوا وارد میشود احتمال دارد با سلوال ها برخورد کند-وبین یون مثبت ومنفی جرقه بزند واحتمالا ضعیفی امکان داردسلول را سرطانی –کند-یون های پوستی ممکن است با اعصبا برخورد کند وجرقه بزند وفردیکنوع ح عصبی داشته باشد- بهترین کار وضو گرفتن وغسل با کمی سرد است- ابریشم یون مثبت جذب میکند پس برای خانم ها خوب است ولی برای مردان مضر است- لذا فرمودن شب خانم بخش از پوست را به پوست مرد حلال خود ارتباط دهدتا یون ها تخلیه شوند-ادامه دارد

اطلاعات

  • منبع: http://erfanashoura.blog.ir/1396/11/22/قسم-به-فرد-وزوج
  • مطالب مشابه: قسم به فرد وزوج
  • کلمات کلیدی: حضرت ,علیه ,موجود ,میشود ,انها ,السلام ,خداوند منان ,علیه السلام ,علیه واله ,درخون جاری ,الله علیه
  • در صورتیکه این صفحه دارای محتوای نامناسب میباشد و یا شما درخواست حذف آنرا دارید بر روی گزینه حذف اطلاعات در زیر کلیک نمائید.