بعضی اخبار عراقی نیوز-!!

پست با عنوان بعضی اخبار عراقی نیوز-!! از وبلاگ عرفان عاشورا
بسم اله الرحمن الرحیم- عراقی نیوز-مقامی رسمی عراق-ترک مخاصمه بین قبائل وامادگی همکاری با ت بغداد- باید قبل ازاجرای دستورات - حمل ونقل وتامین مالی خانواد ه های – باشد- یک مقام امنیتی- گفته است هرنوع تصمیم گیری برای بازگشت افراد به قبائل خوداش میتواند فاجعه بار باشد- مطابق قوانین قبائلی هر ی خانواده خودر ا گشته باشد؟؟!!ذاز قبیله ا اج میشود تا قانون مصالحه وسازش تصویب قابائل شود- که بعضی قبائل برای رای گری انتخاباتی؟؟ بهخاطر مصالحه حزبی و مایل هستند بودجه لازم برای نقل وانتقال دواعش سریعا پرداخت شود به نظرحقیر انتخابات رابایدتاخیرداد تا وضع دواعش بخوبی روشن شود- اجساد تو سط نیروهای تی- همچنان ازگودالها وساختمانها-در- موصل درهم ش ته - بیرون کشیده میشود-دونفر در مارکتی دربغداد مجروح شدن— هنوزقدرت تهدید ومشکل ساختن-در کرکوک را دارد-شش نفر ئدر یک بازارعمومی مورد حمله بمب انفجاری واقع شدن – ومجروح وکشته شدن- اعضای درمقابله بانیروی های- – کشته واسیر شدن-نیروهای تی یازده نفر از گرو های تحت حمایت را در مرز عراق – کشتند- یک ایستگاه جاسوسی –عراق- گزارش داد—که بغدادی بشدت مجروح شده است وبدون کمکی نمیتواند حرکت کند- هواپیماهای ائتلاف امریکاسیزده ی را در موصل را به هلاکت انداختن-دو فرد دریک بمب گذاری درغرب شهر انبار-مجروح شدن- دوبمب توسط راکت که به بغداد اصابت کرد پنچ نفر مجروح وکشته داد –کنفرانس نوسازی عراق در کشور کویت با اعضای بسیار زیاد اغاز بکار کرد—چهار نفر کشته وزخمی دراثر انفجاربمب در شهر دیاله- شدند-نیروهای امنیتی یکی از ان را درشهرموصل دستگیر د—شش خانواده در شهر صلاح الدیندر یک سری حملات مسلحانه کشته ومجروح شدن—هشت نفر در شمال بغداد دراثر انفجار بمب کشته وزخمی شدن-نفردوم که مورد درخواست بود- علی الرغم تائید کشته شدن همچنان پابرجا است— ت عراق حکم ازادی به اعضای نظامی را صادر کرد بشرط ی که اجازه دهند مواد غذائی به خانواد هها برسد- اعضای سازمان اطلاعاتی دریک عملیات دو اعضای را در کرکوک دستگیر -کامیونهای تی که میبایست به شما ل بغدادبروند واز طرف بایکوت شدن برای هفته دوم مورد تیراندازی تک تیراندازان واقع شدن- که این تیرانداز دوسرباز رادر ابن سینا کشته است= که نیروهای امنیتی بدبنال دستگیری او هستند-پانزده نفر منجمله نیروهای امنیتی دریک تنفحار انتحاری کشته ومجروج درشهر رمادی شدن-نه نفرکشته ومجروح درحمله به یک مرکز امنیتی شدن-بار دیگر مورد انفولانزای پرندگان درشهر دیاله-گزارش شده است-یک زن ای دریک مدرسه کهمخواست انفجار انجام دهدکشته شد-= ومابقیه اخبار-ادامه دارد

اطلاعات

آخرین ارسال ها