ابلاغیه ، در خصوص دریافت پنج درصد از حق نظارت، لازم الاجراست

پست با عنوان ابلاغیه ، در خصوص دریافت پنج درصد از حق نظارت، لازم الاجراست از وبلاگ مقالات ساختمانی
با توجه به واکنش رئیس نظام ی ساختمان در خصوص عدم اجراء ابلاغیه راه وشهرسازی، عباس ی در خصوص دریافت پنج درصد از حق نظارت ان ناظر به حساب سازمان های نظام ی ساختمان، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی طی نامه ای بر عدم اختیار شورای مرکزی برای شرح و تفسیر دستورالعمل ها، مصوبات و بخشنامه های وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد. به گزارش وب سایت پادیرگستر به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، در پی ابلاغیه اخیر راه و شهرسازی ، عباس ی برای لغو دریافت پنج درصد از حق نظارت ان ناظر به حساب سازمان های نظام ی ساختمان، رئیس سازمان نظام ی ساختمان کشور اجراء دستور دریافت پنج درصد از حق نظارت این وزارتخانه را ضروری ندانست و طی نامه ای به سازمان های نظام ی ساختمان استان ها بر عدم اجراء این دستور تاکید کرد. لذا معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در پاسخ به این موضوع نامه فوق را صادر و بر اجراء ابلاغیه وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد. متن نامه بدین شرح است: جناب آقای رجبی
رئیس محترم سازمان نظام ی ساختمان (شورای مرکزی)
با احترام؛ عطف به نامه شماره ۷۸۶۲/د/ش مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۹ جناب عالی خطاب به روسای محترم سازمان های نظام ی ساختمان استان ها مراتب زیر را به آگاهی می رساند: وظایف رئیس سازمان نظام ی ساختمان (شورای مرکزی) در ماده ۱۱۶ آئین نامه اجرایی قانون ی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ احصاء شده است. در بند “ذ” این ماده، “ابلاغ دستورالعمل ها و مصوبات و بخشنامه های وزارت راه و شهرسازی به نظام ی استان ها” جزء وظایف رئیس سازمان می باشد و در قانون و آئین نامه، هیچگونه اختیاری برای شرح و تفسیر دستورالعمل ها، مصوبات و بخشنامه های این وزارتخانه داده نشده است، لذا تفسیر و اعلامی که جناب عالی در بند (۳) و انتهای بند (۴) نامه مذکور در خصوص بخشنامه شماره ۵۵۸۰۰/۱۰۰/۰۲ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ معمول فرموده اید خارج از حدود اختیارات رئیس سازمان نظام ی ساختمان و فاقد وجاهت و اعتبار قانونی می باشد. ضمناً به اطلاع می رساند برخی از بخشنامه های این وزارتخانه که قبلاً در اجرای همین بند برای ابلاغ به سازمان های استان ها به آن سازمان ارسال شده، به سازمان های استان ها ابلاغ نشده است و این امر موجب بروز مشکلات حقوقی برای این وزارتخانه گردیده است. النهایه از آنجا که طبعاً دستورالعمل ها، مصوبات و بخشنامه های این وزارتخانه در چارچوب قوانین و مقررات جاری تدوین و ابلاغ می گردد، لازم الاتباع و لازم الاجرا بوده و هرگونه تفسیر خلاف آن یا عدم اجرای مفاد آن ها تخلف محسوب می شود.
حامد مظاهریان
معاون اما این ابلاغیه دقیقا به چه موضوعی اشاره دارد؟
براساس مبحث دوم کتاب مقررات ملی ساختمان بند 16-3-1 در اینباره گفته شده که سازمان نظام ی استان، معادل 5 درصد مبلغ حق نظارت واریزی صاحب کار به حساب سازمان نظان ی را ر کرده و مابقی مبلغ را با توجه به مراحل اجرای پروژه به روشی که به تصویب سازمان استان خواهد رسید در ازای ارائه خدمات نظارت به ناظران پرداخت خواهد نمود. حال باید منتظر بمانیم و ببینیم وضعیت ابلاغیه دریافت پنج درصد از حق نظارت ان ناظر به کجا خواهد رسید.

اطلاعات

آخرین مطالب

آخرین ارسال ها