گزارش صوتی شب دوم فاطمیه ۱۴۳۹ بانوای کربلایی حامد عطریان

پست با عنوان گزارش صوتی شب دوم فاطمیه ۱۴۳۹ بانوای کربلایی حامد عطریان از وبلاگ هیئت ثارالله علیه السلام اصفهان
روضه خوانی حضرت زهرا(س) دریافت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ زمینه| دلخوشی من بودی پیشنهاد دریافت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سنگین| اگه تسبیحم شده نام تو پیشنهاد دریافت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سنگین| دل فاطمه است دریافت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شور| روی سیاه آوردیم آقا دریافت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ روضه پایانی| الهی که بمیره حیدر دریافت

اطلاعات

آخرین ارسال ها