گزارش صوتی شب سوم فاطمیه۱۴۳۹ بانوای کربلایی حامد عطریان

پست با عنوان گزارش صوتی شب سوم فاطمیه۱۴۳۹ بانوای کربلایی حامد عطریان از وبلاگ هیئت ثارالله علیه السلام اصفهان
مناجات و روضه خوانی دریافت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ زمینه| صدای در میاد دریافت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ واحد| خبر داری تب ای بابا کربلایی عـلی نصـر دریافت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سنگین| السلام علی ن کربلا پیشنهاد دریافت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سنگین| هرچند که از داغ تو دریافت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شور| سلام ای بارون، سلام ای دریا پیشنهاد دریافت

اطلاعات