سالگرد انقلاب

پست با عنوان سالگرد انقلاب از وبلاگ دهه فجر و انقلاب ی
سالگرد انقلاب آمد پدیدانقل چون سپیده پرنویدفجر رستن، فجر رستن، فجر شوقفجر بشکفتن چو گل در باغ ذوقانقل چون سحر ظلمت شکنتا به عمق کلبه‏ها پرتوفکنفجر نورافشانی قرآن و دینفجر قدرت‏ی مستضعفینانقل چون شفق سرشارِ خونگوهر را آزمونفجر عزت، فجر رشد کارهافجر دیگرگونی معیارهاانقل پیشرو مانند برقدر شکوهش عقل عالم مانده غرقفجر جمهوری ی کزانصدهزاران روزِ روشن شد عیانفجر برچیدن بساط زور و زرشام استبداد آوردن به سرانقل پر زشیران بیشه‏اشنعره الله اکبر ریشه‏اشسوره «والفجر» گر خوانی عمیقراز این ده شب از او ی دقیق

اطلاعات

آخرین ارسال ها