خاصیت ذکر لاحول و لاقوة باالله

پست با عنوان خاصیت ذکر لاحول و لاقوة باالله از وبلاگ اشعار و متون ادبی

related image ذکر " لاحول ولاقوة الاباالله " روزی 100 مرتبه برای دور نمودن 70 نوع " بلا " که آسان ترین آن غم و اندوه است ، بسیار نافع می باشد . " آیت الله بهجت "

اطلاعات