بیست و چهارم مبارک

پست با عنوان بیست و چهارم مبارک از وبلاگ پنج شنبه 24 آذر 1384 ساعت 17:30 عاشق شدم تا همیشه
هوا سرد است
و من از عشق لبریزم
چنان گرمم
چنان با یاد تو در خویش سرگرمم
که رفت روزها و لحظه ها از خاطرم رفته است

هوا سرد است اما من
به شور و شوق دلگرمم قلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلب بیست و چهارم قشنگمان مبارک قلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلب

اطلاعات

آخرین ارسال ها