زیبا روزمان مبارک

پست با عنوان زیبا روزمان مبارک از وبلاگ پنج شنبه 24 آذر 1384 ساعت 17:30 عاشق شدم تا همیشه
دوستت دارم و این نه یک جمله که هزار مفهوم است دوستت دارم و این آغاز راه است راهی به بلندای زندگی به زیبایی بهاری که در آن متولد شدی به خوش رنگی پاییزی که دیدمت بیست و چهارم زیبایمان مبارک دوستت دارممممممممممممممم قلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلبقلب

اطلاعات

آخرین ارسال ها