شروع کاروبلاگ باوصیت نامه شهید زین الدین

پست با عنوان شروع کاروبلاگ باوصیت نامه شهید زین الدین از وبلاگ مطالب خواندنی
وصیت نامه شهید مهدی زین الدین بسمه تعالی

اولین شرط لازم برای پاسداری از ، اعتقاد داشتن به حسین(ع) است. هیچ نمی تواند پاسداری از کند در حالی که ایمان و یقین به اباعبدالله الحسین(ع) نداشته باشد. اگر امروز ما در صحنه های پیکار می رزمیم و اگر امروز ما پاسدار انقلابمان هستیم و اگر امروز پاسدار خون هستیم و اگر مشیت الهی بر این قرار گرفته که به دست شما رزمندگان و ملت ایران، در جهان پیاده شود و زمینه ظهور حضرت زمان(عج) فراهم گردد، به واسطه عشق، علاقه و محبت به حسین(ع) است. من تکلیف می کنم شما «رزمندگان» را به وظیفه عمل و حسین وار زندگی .
در زمان غیبت کبری به ی «منتظر» گفته می شود و ی می تواند زندگی کند که منتظر باشد، منتظر شهادت، منتظر ظهور زمان(عج). خداوند امروز از ما همت، اراده و شهادت طلبی می خواهد. در این وصیت نامه فقط مقدار بد اریها و بستانکاریها را جهت مشخص شدن برای بازماندگان و پیگیری آنها می نویسم،به انضمام مسائل شرعی دیگر.

1- مسائل شرعی:

الف) : به نظرم نمی آید بد ار باشم.ولی مواقعی از اوان ممکن است صحیح نخوانده باشم،لذا ی ال ضروری است خوانده شود.
ب)روزه: تعداد190روزه قرض دام وتنوانستم بگیرم.
ج)خمس:سی و پنج هزار ریال به دفتر آیت الله پسندیده بد ار هست.
د)حق الناس:وای از آتش جهنم و عالم برزخ،خداوند عالم بصیراست.

2- مادیات

الف:بد اریها:

1- مبلغ شش هزار تومان معادل شصت هزار ریال به طرح و عملیات ستاد مرکزی بد ارم،البته قبض دویست هزار ریال است،ولی ازاین مبلغ شصت هزار ریال بدهی بنده است.
2- وام یک میلیون ریالی از ستاد منطقه 1گرفته ام که ماهانه بیشتر ازهزار ریال باید بدهم، از این مبلغ هزار و هفتصد و پنجاه تومان حق مسکن را می دهد و دویست و پنجاه تومان از حقوقم ر نمایند.
3- پنجهزار ریال به آقای مهجور (ستاد لشگر) پول نقد بد ارم و پرداخت شد توسط در گاهی.

ب – بستانکاریها:

1-مبلغ هفتاد و پنجهزار ریال رهن منزل که به آقای رحمانی توفیقی جهت منزل مس ه داده بودم و طلبکارم.این منزل را بمدت ی ال اجاره نمودم. باتفاق های رحمان توفیقی که ما در طبقه بالا و رحمان در طبقه پایین زندگی می د و ظاهرا شهیدحسن باقری از طریق آقای ان منزل را از شخصی بنام معاضدی(صاحب اصلی خونه)اجاره کرده بودند،ولی نامبرده ی ال است که مبلغ فوق را مستردننموده است.

2- مقداری پول هم که مبلغ آن را نمیدانم (یادم نیست)نزد پدرم داشته ام و مقداری هم مجددا اگر به پدرم داده ام جهت بدهی ها
پدرم برای خانه ای که یده بود تا با آن زندگی کنیم ولی خانه متعلق به پدرم می باشد و من فقط مبلغ فوق ویکصد هزار تومان وام مندرج در بند2. بد اریها ره از مبلغ نهصد و سی هزار تومان وجه بابت خانه مس ی که پدرم یده بوده است را داده ام که در صورت مرگ من و فروش خانه مستدعی است.باقیمانده وام را به برگردانده و طلبکاری من از پدرم رابه همسر و فرزندم بدهید و باقیمانده پول خانه هم طبیعتا به پدرم میرسد.مطلب دیگری به ذهنم نمی رسد و اگر ی مراجعه کرد با توجه به وصییت من اقدام نمایید.

مهدی زین الدین

اطلاعات

آخرین ارسال ها