طرح پویش صیانت از فرهنگ شهادت ع شماره ۴

پست با عنوان طرح پویش صیانت از فرهنگ شهادت ع شماره ۴ از وبلاگ گنجینه ی جهان
بسمه رب ال

ع شماره ۴

استان مرکزی _خنداب_گ ار ی حصار

ارسالی:چگینی

طرح بزرگ صیانت از فرهنگ ایثار و شهادت.دانش اموزان سراسر کشور

وب⏬

ارسال تصاویر:
@hamadani_a_65_anfal

اطلاعات

آخرین ارسال ها