طرح پویش صیانت از فرهنگ شهادت ع شماره ۵

پست با عنوان طرح پویش صیانت از فرهنگ شهادت ع شماره ۵ از وبلاگ گنجینه ی جهان
بسمه رب ال

ع شماره ۵

استان فارس_کازرون_گ ار ی بهشت زهرا

ارسالی:صحافی

طرح بزرگ صیانت از فرهنگ ایثار و شهادت.دانش اموزان سراسر کشور

وب⏬

ارسال تصاویر:
@hamadani_a_65_anfal

اطلاعات