طرح پویش صیانت از فرهنگ شهادت ع شماره ۶

پست با عنوان طرح پویش صیانت از فرهنگ شهادت ع شماره ۶ از وبلاگ گنجینه ی جهان
بسمه رب ال

ع شماره ۶

استان فارس_کازرون_گ ار ی بهشت زهرا

ارسالی:مسرور
طرح بزرگ صیانت از فرهنگ ایثار و شهادت.دانش اموزان سراسر کشور

وب⏬

ارسال تصاویر:
@hamadani_a_65_anfal

اطلاعات

آخرین ارسال ها