طرح پویش صیانت از فرهنگ شهادت ع شماره ۷

پست با عنوان طرح پویش صیانت از فرهنگ شهادت ع شماره ۷ از وبلاگ گنجینه ی جهان
بسمه رب ال

ع شماره ۷

استان فارس_کازرون_گ ار ی بهشت زهرا
مدرسه شاهد ،بانو برنجی
ارسالی:آقای درخشنده
طرح بزرگ صیانت از فرهنگ ایثار و شهادت.دانش اموزان سراسر کشور

وب⏬

ارسال تصاویر:
@hamadani_a_65_anfal

اطلاعات

آخرین ارسال ها