پروپزال کارشناسی ارشد رشته علوم دامی گرایش فیزیولوژی داماثرات غنی سازی رقیق کننده اسپرم با تره هالوز و رافینوز در نگهداری سمین منجمد قوچ

پست با عنوان پروپزال کارشناسی ارشد رشته علوم دامی گرایش فیزیولوژی داماثرات غنی سازی رقیق کننده اسپرم با تره هالوز و رافینوز در نگهداری سمین منجمد قوچ از وبلاگ فروشگاه فایل های علوم دامی و کشاورزی
موضوع : اثرات غنی سازی رقیق کننده اسپرم با تره هالوز و رافینوز در نگهداری سمین منجمد قوچ عنوان انگلیسی: the effect of supplementation of diluent with trehalose and raffinose in the cryopreservation of ram seme فهرست مطالب: صفحه الف) چکیده........................................................................................................... 3 ب) بیان مسئله..................................................................................................... 4 ج) سئوالات تحقیق.............................................................................................5 د) فرضیات تحقیق.............................................................................................. 5 ه) بررسی منابع.................................................................................................... 6 و) مواد و روش ها (روش تحقیق)......................................................................10 ز) نتایج مورد انتظار........................................................................................... 14 ح) معیار ارزی موفقیت................................................................................... 18 ی) منابع و ماخذ............................................................................................. 21
ک) واژه نامه.......................................................................................................23 فرمت فایل: word صفحات:10صفحه زبان : فارسی
لینک

اطلاعات

آخرین مطالب

آخرین ارسال ها