مطالب خواندنی

وبلاگ با نام مطالب خواندنی
وصیت نامه شهید مهدی زین الدین بسمه تعالی

اولین شرط لازم برای پاسداری از ، اعتقاد داشتن به حسین(ع) است. هیچ نمی تواند پاسداری از کند در حالی که ایمان و یقین به اباعبدالله الحسین(ع) نداشته باشد. اگر امروز ما در صحنه های پیکار می رزمیم و اگر امروز ما پاسدار انقلابمان هستیم و اگر امروز پاسدار خون هستیم و اگر مشیت الهی بر این قرار گرفته که به دست شما رزمندگان و ملت ایران، در جهان پیاده شود و زمینه ظهور حضرت زمان(عج) فراهم گردد، به واسطه عشق، علاقه و محبت به حسین(ع) است. من تکلیف می کنم شما «رزمندگان» را به وظیفه عمل و حسین وار زندگی .
در زمان غیبت کبری به ی «منتظر» گفته می شود و ی می تواند زندگی کند که منتظر باشد، منتظر شهادت، منتظر ظهور زمان(عج). خداوند امروز از ما همت، اراده و شهادت طلبی می خواهد. در این وصیت نامه فقط مقدار بد اریها و بستانکاریها را جهت مشخص شدن برای بازماندگان و پیگیری آنها می نویسم،به انضمام مسائل شرعی دیگر.

1- مسائل شرعی:

الف) : به نظرم نمی آید بد ار باشم.ولی مواقعی از اوان ممکن است صحیح نخوانده باشم،لذا ی ال ضروری است خوانده شود.
ب)روزه: تعداد190روزه قرض دام وتنوانستم بگیرم.
ج)خمس:سی و پنج هزار ریال به دفتر آیت الله پسندیده بد ار هست.
د)حق الناس:وای از آتش جهنم و عالم برزخ،خداوند عالم بصیراست.

2- مادیات

الف:بد اریها:

1- مبلغ شش هزار تومان معادل شصت هزار ریال به طرح و عملیات ستاد مرکزی بد ارم،البته قبض دویست هزار ریال است،ولی ازاین مبلغ شصت هزار ریال بدهی بنده است.
2- وام یک میلیون ریالی از ستاد منطقه 1گرفته ام که ماهانه بیشتر ازهزار ریال باید بدهم، از این مبلغ هزار و هفتصد و پنجاه تومان حق مسکن را می دهد و دویست و پنجاه تومان از حقوقم ر نمایند.
3- پنجهزار ریال به آقای مهجور (ستاد لشگر) پول نقد بد ارم و پرداخت شد توسط در گاهی.

ب – بستانکاریها:

1-مبلغ هفتاد و پنجهزار ریال رهن منزل که به آقای رحمانی توفیقی جهت منزل مس ه داده بودم و طلبکارم.این منزل را بمدت ی ال اجاره نمودم. باتفاق های رحمان توفیقی که ما در طبقه بالا و رحمان در طبقه پایین زندگی می د و ظاهرا شهیدحسن باقری از طریق آقای ان منزل را از شخصی بنام معاضدی(صاحب اصلی خونه)اجاره کرده بودند،ولی نامبرده ی ال است که مبلغ فوق را مستردننموده است.

2- مقداری پول هم که مبلغ آن را نمیدانم (یادم نیست)نزد پدرم داشته ام و مقداری هم مجددا اگر به پدرم داده ام جهت بدهی ها
پدرم برای خانه ای که یده بود تا با آن زندگی کنیم ولی خانه متعلق به پدرم می باشد و من فقط مبلغ فوق ویکصد هزار تومان وام مندرج در بند2. بد اریها ره از مبلغ نهصد و سی هزار تومان وجه بابت خانه مس ی که پدرم یده بوده است را داده ام که در صورت مرگ من و فروش خانه مستدعی است.باقیمانده وام را به برگردانده و طلبکاری من از پدرم رابه همسر و فرزندم بدهید و باقیمانده پول خانه هم طبیعتا به پدرم میرسد.مطلب دیگری به ذهنم نمی رسد و اگر ی مراجعه کرد با توجه به وصییت من اقدام نمایید.

مهدی زین الدین

اطلاعات

آخرین ارسال ها